Wat mag je van een woningcorporatie verwachten?

Een woningcorporatie zorgt ervoor dat mensen goed kunnen wonen. Niet alle mensen vinden namelijk makkelijk een huis dat aan hun eisen voldoet of binnen hun budget is. Woningcorporaties bouwen, verhuren en onderhouden sociale huurwoningen. Ze hebben geen winstoogmerk. Er zijn vandaag de dag 300 woningcorporaties in Nederland. Hun zijn samen met hun 25.000 werknemers  verantwoordelijk voor ruim 2,4 miljoen huurwoningen.

De voordelen van een wooncorporatie:

 • Wooncorporaties lenen zo’n 75 procent van hun benodigde kapitaal om te bouwen, renoveren en te verduurzamen.
 • Ze hebben geen winstoogmerk.
 • Dankzij de regeling met de overheid kunnen zij lenen tegen een lage rente. Daardoor kunnen de woningcorporaties de huur van de sociale woningen betaalbaar houden.

Aan deze regels moeten de woningcorporaties zich aan houden volgens de overheid:

 1. Ze moeten zorgen voor betaalbare huurwoningen. Wat hun grootste doel is: om mensen met een laag inkomen een dak boven hun hoofd te bieden.
 2. Ze moeten een passende toewijzing hebben voor huurwoningen. Ze moeten 80% van hun betaalbare woningen toewijzen aan huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens.
 3. Woningcorporaties moeten maatschappelijke activiteiten scheiden van commerciële activiteiten.
 4. Gemeenten en huurdersorganisaties maken elk jaar afspraken over het aantal te bouwen woningen.
 5. De Autoriteit Woningcorporaties houd toezicht op de woningcorporaties. 
 6. Kandidaat-bestuurders en kandidaat-toezichthouders van de woningcorporatie moeten een geschiktheidstoets doen. Deze bepaald of deze persoon geschikt is voor de baan.
 7. Een bestuurder van een woningcorporatie mag geen functie hebben bij een andere woningcorporatie. Het mag ook geen lid zijn van het bestuur van een gemeente, provincie of waterschap.
 8. Huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij fusies en andere vormen van samenwerking tussen woningcorporaties.
 9. Huurdersorganisaties dragen minimaal een derde van de leden van de raad van commissarissen voor.
 10. Huurdersorganisaties kunnen een huurdersraadpleging houden.